Προσφορά! Η Ιστορία της Ελληνικής Επαναστἀσεως - ΒΙΒΛΙΟ Α Μεγαλύτερη προβολή

Η Ιστορία της Ελληνικής Επαναστἀσεως - ΒΙΒΛΙΟ Α΄

Νέο προϊόν

Εκδότης : Omni Publishing

Συγγραφέας : Carl Wolfgang Paul Mendelssohn Bartholdy

Τίτλος πρωτοτύπου : Geschichte Griechenlands von der Eroberung   Konstantinopels durch die Türken im Jahre 1453 bis auf unsere Tage, Bd. 1–2; 1870/1874

ISBN 978-618-80414-4-8

Σελίδες : 126

Λιανική Τιμή  : 9,50 €

Περισσότερες λεπτομέρειες

5,00 € με Φ.Π.Α

-4,50 €

9,50 € με Φ.Π.Α

Περισσότερες πληροφορίες...

   Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως ρίχνει το αυτοκρατορικό γένος των Ρωμαίων σε μια σκλαβιά που θα κρατήσει για τέσσερις και πλέον σκοτεινούς αιώνες. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν θα λείψουν οι φλόγες που θα θεριεύουν την ξαποσταμένη ελπίδα του Γένους. Γύρω από το υπόδουλο Φανάρι θα αρχίσει να ανθίζει και πάλι η ελπίδα, μια ελπίδα που θα ποτίζεται από το αίμα των συνεχών επαναστατικών κινημάτων των υποδούλων.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Α' ΤΟΜΟΥ


Οι Έλληνες υπό την τουρκικήν δεσποτείαν.
Κατάκτησις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των τούρκων.
Πολιτική του Μωάμεθ του Β΄.
Οι τα γενόμενα αποδεχόμενοι Έλληνες.
Οι Φαναριώται.
Ο λαός.
Τουρκικαί καταχρήσεις.
Ηθικά και κοινωνικά των Ελλήνων στηρίγματα.
Ο Πατριάρχης, η Σύνοδος.
Σχέσεις μετά τηs Ρωσίας.
Δημοκρατικόν ήθος του κλήρου.
Μοναχικός βίος.
Σπουδαιότης της ελληνικής γλώσσης και φιλολογίας.
Γέννησις της κοινής γλώσσης.
Δημοτικά άσματα.
Εκκλησιαστικός χαρακτήρ της φιλολογίας.
Επαναστατική εποχή της ελληνικής φιλολογίας.
Ρήγας.
Κοραής.
Κοραής και νέα Ελλάς.
Αποτυχία της εκσλαβιστικής θεωρίας.
Αφομοιωτική δύναμις των Ελλήνων.
Δημοτικαί δόξαι.
Ήθη και έθιμα του λαού.
Χαρακτήρ του λαού.
Κλέφται.
Πειραταί.
Πολεμική των κλεφτών.
Κλέφτικος βίος.
Η υπέρ των ιδίων ενέργεια των Ελλήνων.
Αποτελέσματα της τουρκικής διοικήσεως.

 

15 other products in the same category: